LivsCoacning

 

- Känns Ditt Liv ohanterligt?

- Äts du upp av oro och tvivel?

- Åsidosätter Du Dig själv och Dina behov för att hjälpa andra? (medberoende)

- Kontrollerar Du och tar andras ansvar istället för Ditt eget?

- Finns känslan av att ”bara alla andra mår bra” så mår Du också bra?

- Hittar Du ingen balans och glädje i Livet?

 

Som LivsCoach ger jag Dig guidad vägledning där vi tittar på Din nuvarande situation till Din önskade situation i livet. Vad motiverar dig och vilka hinder behöver du övervinna för att uppnå dina mål. Jag hjälper Dig identifiera dina egen drivkrafter och till livsglädje och livsfokus. 

 

Tillsammans arbetar vi med verktyg som ger Dig möjligheten att att hitta balans i livet. Vi hittar nya sätt att tänka och att förändra dina tankebanor och beteenden. Detta hjälper Dig att bli mer medveten och mer närvarande i nuet. 

 

Du lär dig vinkla livet ur ett nytt perspektiv. Du kan hantera din vardag och situationer på ett mer gynnsamt sätt. Att få klarhet i vad det är du för egen del kan förändra, påverka och kontrollera. Vad är ditt ansvar och vad är andras ansvar.

 

Att sätta gränser och vara medveten om vad du själv tillåter dig  Tillsammans gör vi en handlingsplan  för att hitta din väg till balans. Jag coachar, bollplankar, peppar och hjälper dig framåt över dina hinder. Utöver personlig utveckling arbetar jag även med medberoendeproblematik, (relationen till nära och kära som är i missbruk av alkohol, droger, och -eller diagnos).

Jag erbjuder fysiska möten på kliniken samt Online via Zoom.  Har du frågor och funderingar är du

varmt välkommen att höra av dig till mig.