top of page
Medkänsla Vs Medberoende

Skillnaden mellan medkänsla och medberoende handlar om hur en person ser på sig själv. Medkännande människor har förmågan att känna empati och sympatisera med andras lidande, samtidigt som de tar ansvar för sina egna behov.

 

Medberoende individer sätter andras känslor framför sig själva och avsätter sina egna behov för att kunna tjäna någon annan. Medberoende personer är som oftast väldigt empatiska och inkännande.  

Medberoende människor sätter vanligtvis inte personliga gränser för sig själva och kan ibland kliva över gränser som andra har satt. Deras beteende bygger på uppoffring och en upplevd skyldighet att hjälpa andra att lösa deras problem. De försöker vanligtvis att skydda den andra personen från konsekvenserna av deras beteende. Göra saker för andra som den personen själv bör ta ansvar för och själv kan göra. Medkänsla och medberoende kan förklaras som motsatser, eftersom medkännande individer kontrollerar sina egna liv och låter andra göra detsamma.

bottom of page