top of page
Är Du Medberoende?
 • Ägnar du mer tid och energi åt någon annan persons problem än dina egna?

 • Ställer du alltid upp och räddar situationer som beroendepersonen orsakar?

 • Jobbar du mer på att lösa den andres problem, än vad den själv gör?

 • Kollar du ofta om personen är aktiv via sociala medier för att få ett lugn?

 • Anpassar du ditt beteende mot personen efter dennes humör eller dagsform?

 • Har du ekonomiska problem på grund av beroendepersonens beteende?

 • Har du någon gång ljugit i syfte att skydda beroendepersonen?

 • Känner du oro inför helger, familjehögtider eller semestrar?

 • Tackar du nej till inbjudningar pga rädsla för hur beroendepersonen ska uppföra sig?

 • Tänker du ibland att det är ditt fel att personen har ett beroende?

 • Känner du dig som oftast mer arg, ledsen och frustrerad än lycklig?

 • Känns det som att ingen förstår dina problem och skäms för att prata om det?

 • Har du svårt att sätta gränser och säger oftast ja där du egentligen vill säga nej?

 • Känns det som beroendepersonen styr ditt liv och du inte har något annat val?

 

Har du svarat Ja på mer än 6 eller fler av dessa frågor, behöver du hjälp - Det är inte alltid man förstår att man är i ett medberoende. Man har fullt upp med att rädda andra och kommer som oftast själv i sista hand. Både ditt liv och andras påverkas negativt av denna pågående nedåtspiral.

Det finns lösningar och hjälp att få för att komma till rätta med den livssituation du befinner dig i. Allting börjar med dig. Är du intresserad av att få mer information, är du varmt välkommen att kontakta mig för rådgivning.

bottom of page