top of page
 Begreppet Medberoende

Att vara medberoende är ett beteende eller tillstånd som kan drabba personer/anhöriga som lever nära en beroendeperson. Beroendepersonen är en person som missbrukar droger eller alkohol. Spel och sexmissbruk räknas även det som ett beroende. En person som är medberoende är helt upptagen av att kontrollera och hantera den beroende.

 

Man anpassar sin personlighet och sitt beteende efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. En önskan så stark, att tillståndet slutligen leder till att helt och fullt styra den medberoendes vardag.

Det är vanligt att den som är medberoende söker sig till människor som behöver hjälp. Just av den anledningen är det inte ovanligt att den som är medberoende hamnar i destruktiva förhållanden och i relationer till människor som har en destruktiv livsstil. Detta kan i sin tur kan leda till att den medberoende blir isolerad och tappar kontakten med sitt övriga sociala liv.

Medberoende är ett beteende som sitter djupt och kan ofta kopplas till den egna bakgrunden. Det är vanligt att man vuxit upp nära någon med ett beroende eller med psykisk ohälsa. Många blir medberoende redan som små men det går att utveckla även senare i livet.

bottom of page